Dataansvarlig og kontaktoplysninger:

Panduros Køreskole (Indehaver af Als Trafikskole)
Ringridervej 2 st.
6400 Sønderborg
Mail: info@alstrafik.dk
Tlf.: 4042 4700

Als Trafikskole behandler personoplysninger i forbindelse med tilmelding og gennemførelse af kørekort forløb.

Formålene med behandlingen og retsgrundlag:

Behandlingen af dine data sker efter reglerne i databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen.

Når der indsamles personoplysninger via hjemmesiden www.alstrafik.dk, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. Samtykket gives i forbindelse med udfyldelse af tilmeldingsformular, hvor det ligeledes fremgår, hvilke oplysninger der indsamles.

Oplysningerne opbevares elektronisk. Oplysningerne anvendes alene med henblik på at indgå en aftale om kørekortforløb. Du kan til enhver tid trække dit samtykke til behandlingen af oplysningerne tilbage. Såfremt du trækker dit samtykke tilbage, vil oplysningerne blive slettet, og du vil ikke blive tilmeldt et kørekortforløb.

Oplysninger der behandles under kørekortforløbet, behandles efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. Oplysningerne behandles således af hensyn til opfyldelse af aftalen om at gennemføre kørekortforløbet, hvori du er part, herunder ligeledes med henblik på fakturering.

I forbindelse med opstart af kørekortforløbet, vil Als Trafikskole ligeledes behandle dit cpr.nr. Du udfylder ved opstart af kørekortforløbet ”Ansøgning om Kørekort (P23)”. Denne ansøgning bruges til oprettelse af kørekortforløb hos Borgerservice, og Als Trafikskole bruger oplysningerne herfra til oprettelse i koreprovebooking.dk. Als Trafikskole behandler alene de oplysninger, du har angivet i ansøgningen om kørekort.

Videregivelse af oplysninger:

Oplysningerne videregives til følgende virksomheder eller institutioner:

Færdselsstyrelsen (I det omfang der skal bestilles tid til teori- og køreprøve)

Eventuelt køreteknisk anlæg (jf. bekendtgørelse om kørekort)

Eventuelt ved tilmelding af elever til diverse online undervisningsprogrammer.

Borgerservice (I det omfang ansøgning om kørekort udfyldes)

Opbevaring af oplysninger om dig:

De indsamlede oplysninger opbevares sikret og fortroligt.
Oplysninger afgivet til www.alstrafik.dk sælges på ingen måde til tredjemand.

Når kørekortforløbet er afsluttet, eller på anden vis afbrudt, bliver dit cpr.nr. slettet.

Dit navn, din adresse og din fødselsdato som fremgår af lektionsplanen, vil blive opbevaret i 2 år efter endt kørekortforløb, idet det er påkrævet, jf. Bekendtgørelsen om kørekort[F2] . Dine kontaktoplysninger i forbindelse med fakturering, vil ligeledes blive opbevaret i regnskabssystemet i 5 år, jf. bogføringsloven. Efter hhv. 2 og 5 år, vil oplysningerne blive slettet permanent.

Dine rettigheder:

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine oplysninger

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Als Trafikskole, som angivet i starten af persondatapolitikken.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Als Trafikskole behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for Als Trafikskoles almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Als Trafikskole fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Als Trafikskoles ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder her:

Klage

Du har ret til at klage over Als Trafikskoles behandling af dine personoplysninger. Klagen kan rettes til Datatilsynet på nedenstående kontaktoplysninger:

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

Fotosamtykke sociale medier
Ved bestået køreprøve, tilbydes der at blive taget et foto, som lægges på de sociale medier (køreskolens Instagram- og Facebook-profil). Når du samtykker til at få taget et sådant foto, giver du automatisk samtykke til at Als Trafikskole må offentliggøre det på relevante sociale medier. Du kan til enhver tid nægte at få taget fotoet, ligesom du til enhver tid kan bede om at få det slettet fra de sociale medier igen.