Forældreinfo

Som forælder har du måske en række tanker og spørgsmål, som du gerne vil have svar på, når dit barn begynder at tage kørekort.

Det er vigtigt for os at du som forælder føler at Als Trafikskole er det rigtige valg for dit barn. Du har måske spørgsmål, som de unge måske synes er ligegyldige, men som du, som måske oven i købet er den, der betaler, tænker er væsentlige.
Nogle oplysninger kan også findes på vores hjemmesiden under de forskellige faner.

1. Lægeerklæring

En lægeerklæring til kørekortet er en dokumentation, som lægen udsteder for at vurdere dit barns helbredstilstand i forhold til barnets evner til at køre bil. Dette dokument kræves ofte af myndighederne som en del af processen med at få kørekort. Derfor er det vigtigt at få bestilt tid til at få lavet en lægeerklæring så hurtigt som muligt(!)
Bemærk at lægehusene tager forskellige priser for at udstede en lægeerklæring.

Borgerservice foretrækker, at lægeerklæringen er lavet digitalt og man skal derfor udfylde en ansøgning om lægeattest ved udstedelse af kørekort. Du finder linket her:

2Lægeerklæring med bemærkninger

Hvis lægen inkluderer bemærkninger i lægeerklæringen, f.eks. om sukkersyge, besvimelser, medicin, diagnoser eller lignende, sendes erklæringen til embedslægen ved Færdselsstyrelsen. Der kan være en lang ventetid på ca. 3 måneder, hvilket kan forsinke elevens forløb. Derfor er det vigtigt, at få lavet lægeerklæringen inden start på kørekort, så ansøgningen om kørekort kan indsendes til Borgerservice.

Man kan sagtens få lavet en lægeerklæring inden start på kørekort. En lægeerklæring er gyldig i op til 6 måneder, hvilket betyder, at man kan få kørekort på samme tid, som de andre elever på holdet.

3Kørsel uden for skoletid

Vi forstår vigtigheden af, at minimere fraværet fra skolen i forbindelse med kørekortundervisningen. Vi bestræber os på, at tilpasse køreundervisningen til eventuelle frimoduler, efter skoletid og lignende, så det ikke påvirker elevens andre forpligtelser som fritidsjob eller sport. Generelt undgår vi at lægge køreundervisning i weekenden, så eleverne kan starte friske på ugen efter en lang skoledag.

4. Lovstof om kørekort

At tage et kørekort er faktisk en uddannelse, der giver mange jobmuligheder, og den kombinerer teori og praktisk undervisning. Eleven skal lære at anvende teorien i praksis og bestå hver øvelse, før de kan gå videre til næste trin. Dette inkluderer kørsel i forskellige trafiksituationer og på forskellige typer veje, herunder kørsel i morgen-, middags- og aftentrafik, i mørke, på små og store veje, motorveje og byområder.

5Forskel på priser

Alle elever skal gennemgå mindst 29 teorilektioner4 manøvrebanelektioner4 glatbanelektioner og 16 vejlektioner, hvilket er ens for alle køreskoler. Prisforskellen ligger i undervisningen. Vi stræber efter at give den bedste undervisning til den bedste pris og forbedrer konstant vores undervisningsmetoder uden at ændre på det, der virker. Vores primære mål er, at uddanne sikre og dygtige bilister, da bilkørsel indebærer et stort ansvar. Vi tror også, at det i sidste ende er billigere, at lære det korrekt første gang og undgå ekstra lektioner eller prøver.

6. Ordblindhed

Ordblindhed udgør ingen hindring. Der er ingen skriftlige elementer i forbindelse med undervisningen eller prøverne, bortset fra teoriprøver, hvor man svarer ved at lytte til en oplæst tekst og vælge mellem ja eller nej. Teoriundervisningen foregår som tavle- eller diasbaseret undervisning.

7. Forskellige elever

Elever lærer i forskelligt tempo og har forskellige behov. Nogle elever har brug for flere lektioner end andre. Det er vigtigt at huske, at øvelse gør mester, også efter at have fået kørekortet. At køre en masse kilometer hjælper med at opbygge rutine.

8. Ferielukning

Normalt er køreskolen åben næsten hele året rundt. Vi tilpasser køreundervisningen efter efterspørgsel, hvilket betyder, at vi kan tilbyde opstart stort set året rundt.

9. Kan man skifte køreskole/lærer?

Hvis der opstår problemer med kemi mellem læreren og eleven eller andre årsager, såsom flytning til en anden by, kan man altid skifte til en anden køreskole. Bemærk, at der skal være afregnet med køreskolen inden.

Hos Als Trafikskole ser vi ikke eleverne som blot et nummer. Vi lægger stor vægt i, at lære eleven godt at kende. Vi spørger os selv: Hvad er let for eleven? Hvad har eleven svært ved? På den måde kan vi give den bedst mulige støtte til at opnå kørekortet.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker uddybning.
Ring til os på 40 42 47 00 eller skriv en mail på info@alstrafik.dk.

De bedste hilsner
Als Trafikskole