Spring til indhold

Gode råd og tips til teoriprøven

Info om teoriprøve: (se tips til at bestå længere nede på siden)

​Du kan tidligst gå til teoriprøve en måned før du fylder 17 år.

Prøvelokalet lukkes ved mødetid, så kom derfor i god tid! De elever der møder for sent og efter prøven er begyndt, kan ikke få adgang til prøvelokalet og bliver derfor afvist. Man kan kun få en ny tid, hvis man igen betaler 1000kr. i prøvegebyr til Færdselsstyrelsen.

Du skal også betale et nyt gebyr hvis du dukker op uden, at dine papirer.
Du skal også kunne fremvise gyldigt billede-id.

​Start af den rigtige teoriprøve:

Når du er færdig med teoriprøven:

RÅD OG TIPS TIL AT BESTÅ TEORIPRØVEN

Når der kommer et nyt billede:

Du kommer kørende, pludselig fryser billedet og der spørges “Hvordan vil du fortsætte her?”

​Det kan også være, at der bliver spurgt ind til en lovregel. f.eks parkering, lys eller alkohol.

For at være sikker på, at bestå skal du øve disse sanser:

  • Høresansen
  • Synsansen
  • og kunne tænke logisk (uden ret meget tænke-tid)

Hvor hurtigt kører du?

Du skal altid køre med den højest tilladte og forsvarlige hastighed. Det kan også være at du ser en advarselstavle med glatføre, så skal du nedsætte hastigheder, hvis der er vand på vejen. Dog ikke nødvendigt, hvis vejen er helt tør.

Det kan også være, at du får at vide, at du kører 50 km/t på en vej, hvor du må køre 80 km/t, så har du allerede sat farten ned. Det vil f.eks. ofte være tilstrækkelig fartnedsættelse til et sving.

Bremse eller standse?

Bremse og standse er ikke det samme. Når du bremser, nedsætter du farten ved at træde på bremsepedalen.

Når du standser, træder du på bremsepedalen indtil bilen holder stille.​

Overhaling?

“Du er ved at indhente bilen foran, der kører langsomt”

Så må du køre hurtigt og hvis der er fri overhalings strækning, skal du overhale med det samme. Men pas på forhindringer f.eks. bagfrakommende, modkørende, forbud mod overhaling. Hvis du IKKE overhaler bilen med det samme, skal du bremse ned til lavere hastighed. Husk at der skal være frit bagude eller i de blinde vinkler før du kan overhale. ​

Vær særlig opmærksom på “de rigtige forhold”.

Du skal være særlig opmærksom på forhold der har betydning for din kørsel de næste 2-3 sekunder frem. Hvis du bremser for noget vigtigt f.eks. en jernbaneoverskæring eller en person som vader ud foran dig, så skal du ikke være særlig opmærksom på de andre forhold, som også er på et billede. Typisk ting, som er endnu længere fremme på billedet (4-8 sek).​

Se og lyt godt efter.

Du skal sætte igang, skifte vognbane eller lignende. I sidespejlet kan du se, at der er f.eks er frit bagude. Det du konstaterer afgør, hvad du skal gøre nu:​

Du får at vide:

• Der er ingen kørende bagude

Så er der frit bagude, og så er det fordi du allerede har orienteret dig korrekt. Derfor kan du godt udføre manøvren, hvis forholdende i øvrigt er ok.​

Nyt billede og spørgsmål:

• Du får ikke noget at vide om bagfra kommende

Så skal du ikke udføre manøvren med det samme. Du skal først orientere dig ved at se bagud og afdække den “blinde vinkel”.​

Nyt billede og her kan du se;

• At der ikke frit bagude i sidespejlet

​Så skal du normalt ikke sætte igang eller skifte bane medmindre, at bilen i sidespejlet er meget langt bagud, eller, at i kører med samme hastighed.

Andre forhold om bilen, kørekort, alkohol mm.

Du skal huske fakta om bilens længe (12m), højde (4m), bredde (2,55m) hvornår langt gods skal afmærkes (1m bagud eller 15cm ud fra siderne) og hvor mange passagerer, der må medbringes i en bil (8 foruden føreren)

Du skal vide, hvad et kørekort til kat. b giver føreren ret til at betjene, bilens højst tilladte totalvægt (3500kg) og hvilken størrelse påhængsvogn der må køres med.

Dertil skal du kunne huske promillegrænser og hvornår man bliver straffet. ​

Er du i tvivl om svaret?

Er du i tvivl om svaret, så følg din første indskydelse (du har hørt svaret før). Sæt dit kryds, glem spørgsmålet og vær klar til det næste billede.

Der er 50% sandsynlighed for, at dit kryds er sat rigtigt.

Bruger du for lang tid på et spørgsmål, kan det påvirke din videre besvarelse negativt pga tidspres og stress.​

Sig ikke dig selv imod.

Der findes spørgsmål i teoriprøven hvor du nemt kan komme til at modsige dig selv.​

Hvis du f.eks svarer JA til at fortsætte med uændret hastighed, så skal du svare NEJ til at flytte foden til bremsen. Hvis du flytter foden til bremsen fortsætter bilen naturligvis ikke med uændret hastighed.

​Hvis du svarer NEJ til at skifte bane, skal du svare JA til at holde din bane. Det er jo konsekvensen af, at du ikke skifter bane.​

Simple lette spørgsmål

Mange af teoriprøve-billederne er enkle, og spørgsmålene er lette, at svare ja eller nej til. Måske for nemme eller så simple, at du måske taber koncentrationen. Pas på du ikke begynder at lede efter et problem, som ikke er der. Nogle gange er det bare nemt. Fire gange JA kan sagtens vise sig, at være rigtigt, men lyder spørgsmålene for underlige eller for overraskende, så er svaret ofte et NEJ.
Du kan aldrig svare 4 x NEJ. Dog kan du godt svare 2 eller 3 x NEJ i et spørgsmål. ​

Svar med det samme

Når du øver dig, så prøv at svare med det samme. Undgå at bruge for lang tid på et spørgsmål. Sæt dit kryds, også selvom den rigtige løsning nogle gange kommer til sidst. Har du sat dit kryds, så ved du, hvad du skal rettes. Men gør det hurtigt, for det er vigtigt du er klar til næste billede.​

Hvis du synes, du har for mange fejl, og har svært ved teoriprøven, så er det fordi du ikke har øvet nok. Prøv at øve på nogle flere teoriprøver efter at have læst dette “Als Trafikskoles gode råd og tips til at bestå teoriprøven”​

Fortæl, hvis du ikke føler dig klar nok til din prøve, så vi sammen kan gøre noget ved det. Als Trafikskole står klar til, at hjælpe dig!​​

Målet er, at du skal bestå.​​

Dispensation:

Kan du dokumentere særlige problemer med, at aflægge skriftlig teoriprøve, kan du få en speciel prøve. Dette gælder f.eks personer med:

  • Nedsat hørelse.
  • autisme
  • el. lign.

​Ordblindhed giver ikke særlig dispensation.

Teoriprøven vil i så fald foregå således:

– Den sagkyndige oplæser spørgsmålene eller standser båndoptageren mellem hvert spørgsmål. Det er de samme spørgsmål + billeder som i den almindelige teoriprøve.(Ordblindhed er ikke grund nok til at få specialprøve…)

​Har man behov for tolk, skal man selv betale for tolken.